De  opdrachten van de brandweer zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 april 2003. Deze opdrachten zijn zeer uiteenlopend. Ze beperken zich niet louter tot het blussen van branden maar ze omvatten een grote waaier aan noodinterventies.  Alle opdrachten omschreven in dit koninklijk besluit zijn gratis. 

Daarnaast kun je ook beroep doen op de brandweer voor een aantal betalende opdrachten zoals waterleveringen, plaatsen van een lichtaggregaat,... 

Gratis opdrachten

 1. Interventies bij brand en ontploffing
  De hoofdopdracht van de brandweer is het bestrijden van brand en de gevolgen van ontploffingen. 

 2. Technische hulpverleningswerkzaamheden
  Bij ongevallen speurt de brandweer naar slachtoffers, mensen en dieren, en bevrijdt ze. Daarnaast beschikt de brandweer over duikers, IGS-team (incidenten met gevaarlijke stoffen). De brandweer maakt de openbare weg vrij na een ongeval en wordt ook opgeroepen om wespennesten te vernietigen. 

 3. Dringende medische bijstand
  Brandweermannen worden opgeleid om slachtoffers te vervoeren met ambulances. 

 4. Preventie
  Preventie inzake brand en ontploffing maakt ook deel uit van de opdrachten van de brandweer. Er worden regelmatig opendeurdagen georganiseerd waarbij het publiek onder meer leert hoe gevaarlijk het is om een frituurketel te doven met water.

 5. Vervuiling
  De brandweer grijpt in bij vervuiling met een beperkte oppervlakte.

 6. Overstromingen
  Bij overstromingen pompt de brandweer het water weg. De brandweer is ook verantwoordelijk voor de preventieve bescherming, voor het zetten van dijken en de hulpverlening aan de bevolking.

 7. Telecommunicatie
  De brandweer installeert bij een interventie een commandopost op het terrein en, op aanvraag, het gemeentelijk coördinatiecentrum van de telecommunicatiemiddelen.

 8. Internationale opdrachten
  Op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken kan de brandweer optreden in het Detachement voor Interventie bij rampen in het buitenland (DICa-DIR) in het kader van B-Fast.

 9. Preventieve opdrachten
  Op vraag van organisatoren of overheden kan de brandweer aanwezig zijn bij plaatselijke manifestaties die een gevoelig veiligheidsrisico inhouden.

 10. Ondersteuning aan politie en justitie
  De brandweer biedt regelmatig logistieke steun aan de gerechtelijke autoriteiten en aan de politie.  Zo kan de brandweer door de politie gevraagd worden voor het geven van verlichting, aanbrengen van signalisatie of het plaatsen van een tent.
 11. Verdelgen van wespennesten

Betalende opdrachten

Bij bepaalde opdrachten uitgevoerd door de brandweer zult u een factuur ontvangen. De tarieven en de aard van deze opdrachten kunt u terugvinden in het retributiereglement van de hulpverleningszone Westhoek die u hier kunt raadplegen.