Brandpreventie (brandvoorkoming) is een passieve beveiliging om branden te voorkomen en/of uitbreiding te vermijden in alle mogelijke gebouwen en instellingen en tijdens massamanifestaties.

De te nemen maatregelen om dit doel te bereiken werden vastgelegd in diverse reglementeringen. De wetten en reglementeringen worden in België uitgevaardigd op verschillende niveaus en zijn via de link hiernaast te raadplegen.

Bij bouwaanvragen wordt steeds automatisch een brandpreventieverslag gevoegd bij de verlening van de bouwvergunning.

Voor het bekomen van een erkenning en/of verlenging van een erkenning, dient de aanvrager steeds een schrijven te richten aan de Burgemeester met de vraag om advies van de Brandweer. 

Naast deze wettelijke verplichtingen kan de bouwheer, architect, bedrijfsleider, horecauitbater enz. steeds een  beroep doen op de brandweer ivm vragen over brandvoorkoming, van welke aard ook.

Na een aanvraag, zal steeds één van de preventionisten contact opnemen om de plannen ter plaatse of in de kazerne te bespreken en een pre-advies uit te brengen. Voor de tarieven kunt u het retributiereglement hier raadplegen.

 

Veelgestelde vragen:

 

Wat is brandpreventie ?

Brandpreventie (brandvoorkoming) is een passieve beveiliging om branden te voorkomen en/of uitbreiding te vermijden in alle mogelijke gebouwen en instellingen en tijdens massamanifestaties.

De te nemen maatregelen om dit doel te bereiken werden vastgelegd in diverse reglementeringen.

De wetten en reglementeringen worden in België uitgevaardigd op verschillende niveaus.

Door de Federale Overheid worden wetten gemaakt (o.a. K.B. basisnormen), door de vlaamse overheid worden decreten opgesteld en de Gemeenten kunnen Gemeentelijke reglementen uitvaardigen.

De taak van de brandweer bestaat erin deze wetten en reglementen te doen toepassen en naleven.

 

Wanneer dient er een brandpreventieverslag door de brandweer te worden opgemaakt ?

Wettelijk dienen er twee voorwaarden te zijn vervuld om een advies op te maken :

 1. de Burgemeester moet erom verzoeken
 2. reglementering moet voorhanden zijn

 De Burgemeester zal de brandweer steeds verzoeken een advies uit te brengen in alle gevallen opgenomen in onderstaande niet-limitatieve lijst : 

 • bouwaanvraag nieuwbouw (uitgezonderd ééngezinswoningen)
 • bouwaanvraag restauratie/renovatie van gebouwen
 • bestemmingswijziging van gebouw
 • structurele verbouwingswerken
 • milieuvergunningsaanvraag
 • aanvraag van verkavelingsvergunning
 • wettelijk verplichte periodieke keuringen voor verlengingen erkenningen:
  • ziekenhuizen
  • rusthuizen
  • logiesverstrekkende bedrijven
  • scholen
  • kinderdagverblijven
 • Bij de organisatie van massamanifestaties

 

Hoe een brandpreventieverslag aanvragen ?

Bij bouwaanvragen wordt steeds automatisch een brandpreventieverslag gevoegd bij de verlening van de bouwvergunning. Voor het bekomen van een erkenning en/of verlenging van een erkenning, dient de aanvrager steeds een schrijven te richten aan de Burgemeester met de vraag om advies van de Brandweer.

Naast deze wettelijke verplichtingen kan de bouwheer, architect, bedrijfsleider, horecauitbater enz. steeds een  beroep doen op de brandweer ivm vragen over brandvoorkoming, van welke aard ook.

Na een aanvraag, zal steeds één van de preventionisten contact opnemen om de plannen ter plaatse of in de kazerne te bespreken en een pre-advies uit te brengen.

 

Hoeveel kost een brandpreventieverslag?

Voor de tarieven kunt u hier terugvinden in het retributiereglement.